STARTSIDA


MC-turer finns ute nu.

Augustiresan finns att tillgå under MC-turer.

Medlemmar som ännu inte betalat årsvgiften 200:- för 2019, ombeds att göra detta till bankkonto clearingnr 6832, kontonr. 955 231 558