STYRELSEN

E-POST

STYRELSEN

 

ORDFÖRANDE:

Ulf Eriksson

 

SEKRETERARE:

Ove Larsson

 

KASSÖR:

Eva Nilsson

 

LEDAMÖTER:

Carin Hallin

Bengt Efraimsson

 

SUPPLIANTER:

Gösta Hallin

 

VALBEREDNING:

Inga-Lill Hell

Jan Hallbäck