STYRELSEN

STYRELSEN


Ordförande

Ulf Eriksson

epost

Klicka här


Kassör

Eva nilsson

epost

Klicka här


Sekreterare

Ove Larsson

epost

Klicka här


Suppleant

Gösta Hallin

epost

Klicka här


Ledamot

Bengt Efraimsson

epost

Klicka härValberedning

Inga-Lill Hell

epost

Klicka här

Jan Hallbäck

epost

Klicka härw