STARTSIDA

Årsmötet i fredags bordlades och det extra årsmötet skall äga rum torsdagen den 25 november klockan 18:00.
Plats: kvartersstugan hos Ove Larsson, Sjuhäradsgatan 59.
Välkomna

Styrelsen

Medlemsansökan

Klicka här