STYRELSEN

STYRELSEN


Ordförande

Ann-Sofie Håkansson

epost

Klicka här


Kassör

Eva nilsson

epost

Klicka här


Sekreterare

Ove Larsson

epost

Klicka här


Suppleant

Lars Hell

epost

Klicka här


Ledamöter

Leif Håkanssson

epost

Klicka här

Gösta Hallin

epost

Klicka härValberedning

Inga-Lill Hell

epost

Klicka här

Jan Hallbäck

epost

Klicka härw